සමාගම් පුවත්

 • කර්මාන්ත දැනුම - වාහන ආරෝපණ ස්ථාන

  කර්මාන්ත දැනුම - වාහන ආරෝපණ ස්ථාන

  ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල ගෑස් ඩිස්පෙන්සර් වලට සමාන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන, බිම හෝ බිත්ති මත සවි කළ හැකි අතර, පොදු ගොඩනැගිලිවල සහ නේවාසික වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථාන හෝ ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානවල ස්ථාපනය කළ හැකි අතර විවිධ වෝල්ටීයතාවයට අනුව විවිධ වර්ගයේ විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණය කළ හැකිය.
  තවත් කියවන්න
 • දුම් අනාවරකය ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?

  දුම් අනාවරකය ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?

  දුම් අනාවරක දුම් හරහා ගිනි හඳුනා ගනී.ඔබ ගිනිදැල් නොදකින විට හෝ දුම සුවඳ නොදකින විට, දුම් අනාවරකය දැනටමත් දනී.එය නොනවතින, වසරේ දින 365, දවසේ පැය 24, බාධාවකින් තොරව ක්‍රියා කරයි.දුම් අනාවරක දළ වශයෙන් ආරම්භක අදියර ලෙස බෙදිය හැකිය, සංවර්ධන ...
  තවත් කියවන්න
 • ස්මාර්ට් ජල මීටරයක් ​​යනු කුමක්ද?එහි පිළිබිඹු වන ලක්ෂණ මොනවාද?

  ස්මාර්ට් ජල මීටරයක් ​​යනු කුමක්ද?එහි පිළිබිඹු වන ලක්ෂණ මොනවාද?

  IoT Internet of Things ජල මීටරය යනු දුරස්ථ මීටර කියවීම සහ පාලනය සඳහා භාවිතා කරන බුද්ධිමත් ජල මීටරයකි.එය එකතුකරන්නන් වැනි අතරමැදි සම්ප්‍රේෂණ උපාංග අවශ්‍යතාවයකින් තොරව, NB IoT,Narrow Band Internet of Things හරහා සේවාදායකයන් සමඟ දුරස්ථව සන්නිවේදනය කරයි...
  තවත් කියවන්න